Pilar 4

LES TEVES PLATAFORMES PER A L'EDUCACIÓ DIGITAL Entorn virtual d'aprenentatge d'edebé

Entorns d’aprenentatge… i més!

Dissenyem, desenvolupem i mantenim un conjunt complet de plataformes digitals segures i que ja utilitzen milers de docents i alumnes. Es tracta d’un entorn virtual plenament adaptat a metodologies didàctiques actives, que facilita el treball cooperatiu i una posada en marxa eficaç de les innovacions educatives. Ofereixen solucions intuïtives i atractives per a l’alumnat i un quadre de comandament per al docent, amb el qual sempre podrà dirgir els processos de l’alumne i aconseguir un aprenentatge adaptatiu efectiu. Descobreix les diferents plataformes educatives digitals d’edebé i com poden ajudar-te a innovar a l’aula:

EdebéON

edebéOn

EdebéOnPlus
edebéOn+
Esemtia
Esemtia
Projectia
Projectia
Conectados con Google Workspace y Microsoft Office 365

edebéOn i edebéOn+ estan connectats amb Google Workspace i Microsoft

A més, segueixen l’estàndard LTI (learning tools interoperability), que és un estàndard de comunicació entre eines i sistemes d’aprenentatge virtual. Això vol dir que estan perfectament integrats amb qualsevol plataforma que utilitzi aquest estàndard, com Moodle.

  Vols millorar en la Transformació Digital del teu centre?

  edebéOn: del paper a l’entorn virtual

  Entorn d’aprenentatge per a models mixtos

  Plataforma que permet una integració eficaç entre el paper i els recursos digitals de la nostra oferta educativa.

  • Potencia la interacció entre alumnes.
  • Capta l’atenció de l’alumne, dinamitza l’explicació i en facilita la comprensió.
  • Permet investigar, treballar en grup i obrir la classe al món.
  • Fomenta la construcció conjunta del coneixement a partir de diferents tipus de recursos.
  • Atén la diversitat de ritmes d’aprenentatge
  edebéOn: del papel al entorno virtual

  En què consisteix edebéOn?

  • Dossier d’aprenentatge i dossier electrònic
  • Registres i informes individuals i del grup
  • Llibre de programació i orientacions didàctiques
  • Planificació de competències i intel·ligències múltiples
  • Rúbriques de les unitats didàctiques, habilitats generals i projectes
  • Projectes emprenedors i d’Aprenentatge-Servei
  • Simuladors virtuals i laboratori interactiu

  edebéOn+: llibre digital editable i intel·ligència artificial

  Entorn d’aprenentatge per a models 1×1

  Passa al nivell següent de digitalització. T’oferim un entorn innovador en el qual la personalització de l’aprenentatge i les analítiques de processos cobren un protagonisme especial.

  • Inclou adi, el nostre assistent virtual
   amb intel·ligència artificial.con inteligencia artificial.
  • Compatible amb Office 365, Google for Education,
   Office 365 i Moodle.
  adi
  edebéOn+: libro digital editable e inteligencia artificial

  Quines innovacions inclou edebéOn+?

  • Totes les funcionalitats d’edebéOn
  • Llibres i recursos completament editables
  • Aprenentatge adaptatiu efectiu
  • Analítica de processos
  • Avalua competencialment
  • Alertes i estadístiques de la mà
   d’adi, assistent virtual
  adi

   Vols millorar en la Transformació Digital del teu centre?

   Esemtia: aplicacions per a la gestió escolar

   Plataforma digital de gestió escolar amb solucions a mida per als centres. Productes adaptats a les diferents etapes, des d’Infantil fins a Cicles Formatius i integrats en un únic entorn virtual.

   • Adaptable al model pedagògic i als sistemes d’avaluació de cada centre.
   • Concentra tota la gestió del centre en una única plataforma.
   • Ofereix eines de prevenció i gestió de l’assetjament escolar.
   rombo-cat

   Quines aplicacions de gestió escolar inclou Esemtia?

   • Gestió acadèmica
   • Matriculació i gestió d’expedients
   • Actes i butlletins
   • Documentació oficial adaptada a les comunitats autònomes
   • Tasques d’administració i facturació
   • Gestió de rutes, menjador i extraescolars
   • Generador d’enquestes
   • Missatgeria interna
   • Comunicació amb les famílies

   Integració amb Moodle

   • Afegeix, en els cursos de Moodle, els continguts que tens a les teves plataformes d’aprenentatge d’edebé.
   • Accedeix directament a edebéOn i edebéOn+ des de Moodle.
   • Rep en Moodle les qualificacions marcades edebéOn i edebéOn+

   Projectia: la plataforma especialitzada per a l’ABP

   Plataforma digital que facilita l’aprenentatge basat en projectes, l’únic entorn virtual especialitzat en la gestió de projectes educatius.

   • Aprofita els recursos, duplicant i editant projectes propis o de tercers.
   • Navegació dels alumnes en entorns de cerca segurs.
   • Estalvia temps a l’hora d’avaluar amb els indicadors i les rúbriques associats a cada tasca.
   • Fomenta el treball cooperatiu i facilita el treball per projectes.
   Projectia: la plataforma especializada para el ABP

   Com funciona l’aprenentatge per projectes de Projectia?

   • Edita, personalitza i gestiona projectes propis o de tercers
   • Sincronitza documents i el calendari amb Google Drive i Office 365
   • Tasques cooperatives entre participants i grups
   • Entorn segur a la biblioteca edebé, amb més de 10.000 recursos
   • Avalua amb rúbriques i indicadors adaptats a la teva comunitat
   • Dianes competencials per grup i individuals
   • Comunica i organitza les tasques de manera fàcil i en línia
   formas_2